Een mens kan in zijn eentje niet overleven,
hij heeft de nabijheid van anderen nodig.
(Dalai Lama)

Wat is rouwverwerking?

Rouwverwerking is de manier waarop iemand na een ingrijpende verdrietige ervaring probeert het leven weer op te pakken.

Jongeren

Jongeren en jongvolwassenen werken zelf mee aan de onbekendheid van hun rouw. Vaak laten ze zich aan de buitenkant heel anders kennen. Ze laten vaak niet zien wat er van binnen gebeurt, ze doen soms alsof er niets aan de hand is. In het begin hebben ze deze houding nodig om zich staande te houden, om de emoties te hanteren. Na verloop van tijd merken ze dat zichzelf vastgezet hebben in deze rol en dat het lastig is om er weer uit te komen. Niemand kan het verdriet wegnemen, en dat hoeft ook niet, maar jongeren kunnen wel begeleid worden bij het omgaan met hun verdriet en met de nieuwe situatie.

Jongeren willen zeker niet zielig gevonden worden. En vaak hebben ze niet zozeer vragen, maar is er behoefte aan erkenning, begrip en een luisterend oor. En vaak werkt dat het best bij iemand die niet al te dichtbij staat. Mijn doel is om jongeren zelfvertrouwen te geven en hen weerbaar te maken. Met dit laatste bedoel ik dat jongeren leren omgaan met allerlei dagelijkse dingen waar ze mee te maken krijgen. Een voorbeeld: De telefoon gaat: “Mag ik je vader even spreken?” Maar je vader is er niet meer. Daar sta je dan met je mond vol tanden…

Volwassenen

Ook volwassenen zijn niet meer hetzelfde als ze iemand hebben verloren. De situatie is veranderd maar de rouwende verandert zelf ook. Bij het overlijden van iemand die veel voor je betekent kun je ervaren dat de wereld stilstaat. Of eigenlijk: jij staat stil en de wereld draait gewoon door. Rouwen is een proces waarbij een plaats moet worden teruggevonden in de gewone, alledaagse wereld. Je gaat de wereld als het ware opnieuw ordenen. Rouwen heeft dus niet alleen betrekking op jezelf en de overledene; rouwen heeft betrekking op je hele leven. Je herordent je leven, inclusief je relaties. Mensen die vroeger heel belangrijk waren zijn misschien minder belangrijk geworden, en andersom. Rouwen is een lang en intensief proces waarbij uiteindelijk een plaats in de gewone wereld moet worden teruggevonden. Dat wil niet zeggen dat je verder moet gaan zonder rouw, want het verlies blijft deel uitmaken van je leven. En dat is vaak moeilijk te accepteren voor de omgeving. Je omgeving wil wel even stilstaan bij het verlies maar daarna “moet het gewoon weer verder gaan”. Maar dat kan niet. Rouw gaat zijn eigen gang…