Verlies 
De dingen die werkelijk bij je horen kun je nooit verliezen of kwijtraken.

Rouwgroep jongeren

Rouw/steungroepen voor jeugd en jongvolwassenen

Thuis over het verlies praten kan voor jongeren soms moeilijk zijn omdat ze bang zijn de andere gezinsleden verdrietig te maken of misschien zelfs te kwetsen. Rouw is een normale reactie op verlies en daarom is verwijzing naar een externe hulpverleningsinstelling meestal niet nodig. Maar wat helpt dan wel?

Uit ervaring blijkt dat jongeren met rouw vaak veel meer aan lotgenoten kunnen hebben dan aan goedbedoelde adviezen van volwassenen. Deelname aan een zogenaamde rouw- of steungroep kan een belangrijkere vorm van steun zijn. Een van de belangrijkste functies van de rouwgroep is het normaliseren en bevestigen van de ervaring van de rouwende. Sommigen jongeren praten graag over wat er gebeurd is en over hun ervaringen en emoties, terwijl andere jongeren liever tot actie over gaan, problemen aanpakken of juist uit de weg gaan. Het programma van de rouwgroep is zo samengesteld dat beide groepen jongeren tot hun recht komen. In een rouwgroep kunnen jongeren ervaringen, gedachten, gevoelens en tips met elkaar delen. Ze ervaren dat ze niet de enigen zijn die een verlies te dragen hebben. Lotgenoten begrijpen elkaar vaak op een vanzelfsprekende manier waardoor ze elkaar kunnen steunen. Het doel van de rouwgroep is niet het wegnemen van het verdriet, want dat kan helaas niet. Wel kunnen jongeren leren om op een gezonde manier met hun verdriet om te gaan, zelfvertrouwen te krijgen en weerbaar te zijn in de nieuwe situatie. De jongeren krijgen meer inzicht in hun eigen handelen en emoties.

Praktische informatie

De rouwgroep komt bij elkaar op de woensdagmiddagen van 15.00-16.30
Adres: Hofweg 12, Oud-Zevenaar

Bel me gerust voor meer informatie en/of aanmelding. Lidy Aleven: 0316-525697
Of maak gebruik van een contactformulier.

Informatie voor scholen en jeugdinstellingen

Wij verzorgen ook rouwgroepen op locatie. Daarnaast kunnen wij voorlichtingsbijeenkomsten verzorgen voor ouder(s), verzorger(s), scholen, jeugdhulpverleners en alle andere belangstellende. U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie.